E-usługi 
w Wymiarze Sprawiedliwości

Polscy obywatele mogą aktualnie korzystać z kilkuset e-usług publicznych
zlokalizowanych na różnych platformach i portalach rządowych.
Wysyłanie dokumentów elektronicznych do urzędów zyskuje na popularności.
Obywatele wysyłają ich coraz więcej, niebawem taki sposób załatwiania
spraw stanie się standardem, tym bardziej w związku z oddziaływaniem
w tym zakresie pandemii COVID-19. Możliwość składania pism w sądzie
drogą elektroniczną może stać się koniecznością i jednym z największych
udogodnień dla obywateli.

Wymiar Sprawiedliwości i Sądownictwa jest jednym z priorytetowych obszarów
rozwoju e-usług publicznych przewidzianych w Programie Zintegrowanej
Informatyzacji Państwa na lata 2014-2022, zakładających systemowe zmiany,
oparte na nowoczesnych technologiach wykorzystujących cyfrową postać
danych jako siłę napędową, stanowią istotę dokonującej się transformacji cyfrowej.


Zaproszenie do udziału w szkoleniach

Ministerstwo Sprawiedliwości chce wesprzeć pracowników Wymiaru
Sprawiedliwości w adaptacji do upowszechnienia e-usług w codziennej pracy.

Dzięki współpracy z MS zapraszamy kadrę orzeczniczą oraz administracyjną Sądów Powszechnych na szkolenia prezentujące wiedzę, metody i narzędzia pozwalające na efektywne wykorzystanie narzędzi komunikacji elektronicznej w kontekście obowiązujących przepisów oraz istniejących rozwiązań wymiaru sprawiedliwości, w ramach których świadczone są e-usługi publiczne.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny, zgodnie z zasadami rekrutacji
zawartymi w zakładce "Regulamin".

 

Jak zgłosić swój udział?

Wybierz interesujący Ciebie termin szkolenia, wyślij swoje zgłoszenie.
Skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia Twojego udziału.

Szczegółowy program szkoleń znajdziesz w zakładce Szkolenia.

Harmonogram szkoleń znajdziesz w zakładce Harmonogram.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się w sekcji Dokumenty dla Ciebie.

 

W razie dodatkowych pytań, związanych ze zgłoszeniem, zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu.

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania związane z uczestnictwem w Projekcie.Łączymy 
teorię z praktyką

Szkolenia obejmują część teoretyczną oraz praktyczną.
W części teoretycznej zostaną omówione m. in.:

 • aktualne podstawy prawne dotyczące wykorzystania e-dokumentów,
  w tym skutki prawne używania e-podpisu oraz usług zaufania
 • zasady równoprawności dokumentów papierowych i elektronicznych
 • sposoby bezpiecznego przekazywania drogą elektroniczną dokumentów podpisanych cyfrowo

W części praktycznej uczestnicy zapoznają się m. in. z zastosowaniem
w praktyce rozwiązań wynikających z ww. przepisów, w tym m.in. nauczą się:

 • tworzyć przykładowe dokumenty elektroniczne
 • składać kwalifikowany podpis elektroniczny oraz podpis potwierdzony
  profilem zaufanym ePUAP (w tym na urządzeniach mobilnych)
 • korzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej
 • podpisywać i szyfrować korespondencję e-mail

 

Dlaczego warto zgłosić się na szkolenie

 • Szkolenia powstały we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości
  i są komplementarne w stosunku do związanych z budową
  i modernizacją rozwiązań informatycznych do obsługi procesów
  realizowanych w wymiarze sprawiedliwości.

 • Szkolenia przekazują szeroką wiedzę dotyczącą e-usług
  w wymiarze publicznym oraz uczą uczestników ich praktycznego
  wykorzystania w wykonywanej pracy zawodowej.

Programy szkoleń oraz sposoby prowadzenia zajęć dostosowane
są do potrzeb, zakresów zadań i orzeczników oraz kadry administracyjnej
Sądów Powszechnych.

 

Udostępnienie e-learningu dla Sądów Powszechnych

W ramach kolejnego etapu projektu, z myślą o pracownikach wszystkich Sądów Powszechnych w Polsce  zostanie udostępniony nieodpłatnie dedykowany e-learning, zgodny z tematyką przedstawianą na szkoleniach. Nie ma ograniczeń co do ilości pracowników Sądów Powszechnych, którzy skorzystają z e-learningu.

 

Jakość szkoleń gwarantuje jedna z największych
firm szkoleniowych
w Polsce
Asseco Data Systems S.A.

 

 

Masz dodatkowe pytania?

 

Napisz do nas na adres: swsacademy@assecods.pl

Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie!

Z chęcią odpowiemy!

 

 

*Wysyłając e-mail na podany adres, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do uzyskania odpowiedzi na zadane zapytanie dotyczące projektu „SWS Academy – Skuteczny Wymiar Sprawiedliwości”. Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych dostępnymi pod linkiem https://swsacademy.eduportal.pl/odo

Formularz kontaktowy

Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora, którym jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, NIP: 517-035-94-58, REGON: 180853177 Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000421310 Kapitał zakładowy w wysokości 120 002 940,00 PLN jest opłacony w całości. Przetwarzamy Państwa dane w celu: przygotowania odpowiedzi na wysłane przez Państwa zapytanie. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, przenoszenia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.   Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresemhttps://swsacademy.eduportal.pl/odo

 

 

Jeszcze się wahasz? Zobacz!

Atrakcyjny system wynagrodzenia
Na nasze szkolenia stać każdego!
Każde szkolenie jest w 100% bezpłatne, finansowane z Unii Europejskiej.
Atrakcyjny system wynagrodzenia
Cenimy Twój czas!
Harmonogramy szkoleń będą dopasowane do potrzeb uczestników w zakresie: intensywności, dni tygodnia, preferowanych godzin i miejsc.
Atrakcyjny system wynagrodzenia
Szkolenia zdalne oraz stacjonarne!
Nasze szkolenia odbywają się na terenie całej Polski, zarówno stacjonarnie jak i w formule Wirtualnej Klasy.
Atrakcyjny system wynagrodzenia
Potwierdzamy zdobytą wiedzę!
Każdy uczestnik, po odbyciu szkolenia i zdaniu egzaminu, otrzyma imienny certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę i kompetencje.

 

To proste!

 

 

Dokumenty dla Ciebie


Formularz zgłoszeniowy papierowy:

SWS - Formularz zgłoszeniowy (wersja edytowalna)

 

Formularz zgłoszeniowy elektroniczny - KADRA ADMINISTRACYJNA

Kliknij link i wypełnij formularz: https://swsacademy.eduportal.pl/Kadra_administracyjna_Formularz-zgloszeniowy-do-projektu-SWS

 

Formularz zgłoszeniowy elektroniczny - KADRA ORZECZNICZA

Kliknij link i wypełnij formularz: https://swsacademy.eduportal.pl/Kadra-orzecznicza---Formularz-zgloszeniowy-do-projektu-SWS

 

Umowa uczestnika, który chce podpisać dokument podpisem kwalifikowalnym:

SWS - Umowa uczestnika - podpis kwalifikowalny (wersja edytowalna)

 

Umowa uczestnika, który chce podpisać dokument podpisem tradycyjnym:

SWS - Umowa uczestnika - podpis tradycyjny (wersja edytowalna)

SWS - Umowa uczestnika - podpis tradycyjny (wersja PDF)

 

Pobierz regulamin:

SWS - Regulamin rekrutacji

 

 

 

 


 

Dane projektu

Celem projektu jest podniesienie kompetencji w obszarze narzędzi komunikacji elektronicznej przez
min. 1512 osób (90%) spośród 1680 osób należących do kadry orzeczniczej i pracowników sądów
powszechnych (1260 Kobiet, 420 Mężczyzn), poprzez realizację szkoleń służących: sprawnemu
i zgodnemu z prawem świadczeniu e-usług oraz zoptymalizowaniu procesu komunikacji w wymiarze sprawiedliwości.

Wysokość dofinansowania dla projektu ze środków europejskich wynosi: 2 977 402,44 zł
Okres realizacji Projektu: 2020-01-01do: 2021-11-29

Europejski Fundusz Społeczny:  www.efs.gov.pl
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój:www.power.gov.pl

Prezentacja o równości szans i niedyskryminacji

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji kobiet i mężczyzn,
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

 

ADS_logotyp_małe.jpg (22,33 kB)
Biuro Projektu:
Asseco Data Systems S.A.

ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia
tel: +48 695 801 539, 513 120 889

e-mail: swsacademy@assecods.pl