E-usługi w Sądach Powszechnych dla kadry administracyjnej

 

Pobierz opis oraz program szkolenia: 

SWS - program szkolenia_e-usługi w Sądach Powszechnych dla kadry administracyjnej

 

 

E-usługi w Sądach Powszechnych dla kadry orzeczniczej

 

Pobierz opis oraz program szkolenia: 

SWS - program szkolenia_e-usługi w Sądach Powszechnych dla kadry orzeczniczej